K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie ankietowe pn. Wzory konsumpcji alkoholu” 1/DPR/2020 » Wersja z dnia: 13.03.2020
   Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  • Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie ankietowe pn. Wzory konsumpcji alkoholu” 1/DPR/2020 » Wersja z dnia: 12.03.2020
   Powód wprowadzenia zmian: Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie ankietowe pn. Wzory konsumpcji alkoholu” 1/DPR/2020 » Wersja z dnia: 11.03.2020
   Powód wprowadzenia zmian: Protokół z otwarcia ofert

  • Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie ankietowe pn. Wzory konsumpcji alkoholu” 1/DPR/2020 » Wersja z dnia: 28.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: Pytania i odpowiedzi

  • Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie ankietowe pn. Wzory konsumpcji alkoholu” 1/DPR/2020 » Wersja z dnia: 27.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: (zaznaczenie "podlega ustawie")

  • Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 – zadanie 1/3.1.2.4/20/DRM/PARPA » Wersja z dnia: 19.02.2020
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie do konkursu

  • Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia - zadanie 1/3.1.1.3/20/DRM/PARPA » Wersja z dnia: 06.12.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu

  • Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia - zadanie 1/3.1.1.3/20/DRM/PARPA » Wersja z dnia: 06.12.2019
   Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

  • Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia – zadanie 5/3.1.1.1/20/DPL/PARPA » Wersja z dnia: 23.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: rozstrzygnięcie konkursu

  • Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia – zadanie 4/3.1.1.2/20/DRM/PARPA » Wersja z dnia: 23.10.2019
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 19.09.2016
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 19.09.2016
  Dokument oglądany razy: 38457
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych