K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2

  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.05.2017, 12:00, zmieniona z powodu:
  Komunikat
  koniec: 03.03.2017, 15:00, rozstrzygnięcie: 04.05.2017, 12:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: konkursy2017@parpa.pl

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

  Treść ogłoszenia

  Załącznik nr 1 – Opis zadań konkursowych

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT

  Załącznik nr 3 - Wzór wniosku

  Załącznik nr 4 – Wzór oświadczeń Wnioskodawcy


  Załącznik nr 5 – Wzór umowy

  Załącznik nr 2 do umowy - Sprawozdanie częściowe etapowe/sprawozdanie częściowe końcowe/sprawozdanie końcowe

   

  WYJAŚNIENIA OGÓLNE KONKURSOWE W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI PYTANIAMI Z DNIA 9 LUTEGO 2017 R.

  W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie ogłoszenia konkursowego z dnia 2 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, poniżej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia wyjaśnienia o charakterze ogólnym.

  Treść wyjaśnień

  Treść wyjaśnień cz.2


  Komunikat o liście wniosków spełniających kryteria formalne oraz liście wniosków nie spełniających warunków formalnych:

  Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z dnia 10 lutego 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zostaje opublikowana lista wniosków spełniających kryteria formalne oraz lista wniosków niespełniających kryteriów formalnych (zawierająca wskazanie braków formalnych).

  Jednocześnie pragniemy wskazać, że  zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 6 ogłoszenia w przypadku gdy podczas oceny merytorycznej Komisja stwierdzi, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, czego nie dostrzeżono na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Informacje w powyższym zakresie będą publikowane jako Komunikaty Komisji Konkursowych.

  Treść komunikatu

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 10.02.2017, 18:57
  Dokument oglądany razy: 3185
   
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych