K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.04.2017, zmieniona z powodu:
  zmiana Dyrektora

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2

  koniec: 13.04.2017, 15:00, rozstrzygnięcie: 13.06.2017, 12:00 (rozstrzygnięty), kontakt: konkursy2017@parpa.pl

  Ogłoszenie o konkursie z dnia 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

  Treść ogłoszenia

  Załącznik nr 1 – Opis zadań konkursowych

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT

  Załącznik nr 3 - Wzór wniosku

  Załącznik nr 4 – Wzór oświadczeń Wnioskodawcy

  Załącznik nr 5 – Wzór umowy

  Załącznik nr 2 do umowy - Sprawozdanie częściowe etapowe, sprawozdanie częściowe końcowe, sprawozdanie końcowe


  WYNIKI


  Komunikat o liście wniosków spełniających kryteria formalne oraz liście wniosków nie spełniających warunków formalnych:

  Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie z dnia 23 marca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zostaje opublikowana lista wniosków spełniających kryteria formalne oraz lista wniosków niespełniających kryteriów formalnych (zawierająca wskazanie braków formalnych).

  Jednocześnie pragniemy wskazać, że  zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 6 ogłoszenia w przypadku gdy podczas oceny merytorycznej Komisja stwierdzi, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych, czego nie dostrzeżono na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Informacje w powyższym zakresie będą publikowane jako Komunikaty Komisji Konkursowych.

  Treść komunikatu

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 23.03.2017, 13:55
  Dokument oglądany razy: 20055
   
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych