K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 06.03.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Działy PARPA

  Działy PARPA oraz zakres podejmowanych działań

   

  Dział Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
  Kierownik: Jadwiga Fudała

  Realizacja i koordynacja programu zwiększania skuteczności i dostępności świadczeń zdrowotnych. Prowadzenie programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Wdrażanie programu profilaktyki zdrowotnej skierowanej do dorosłych.


  Dział ds. Rodziny i Młodzieży
  Kierownik: Jolanta Terlikowska

  Realizacja programu rozwoju profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej oraz programu rozwoju pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych.


  Dział Programów Lokalnych
  Kierownik:Piotr Sędek


  Wspieranie lokalnych społeczności przy tworzeniu i realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspomaganie wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


  Dział Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą
  Kierownik: Katarzyna Okulicz-Kozaryn


  Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych i współpraca ze środkami komunikacji społecznej. Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, diagnoz, ekspertyz i monitorowania stanu problemów alkoholowych oraz przebiegu działań profilaktycznych i naprawczych.


  Dział Prawny
  Anna Puchacz-Kozioł

  Przygotowywanie projektów aktów prawnych, komentarzy i stanowisk dotyczących aktów prawnych z zakresu problematyki alkoholowej (w szczególności Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz obsługa prawna Agencji.


  Dział ekonomiczno – finansowy
  Główna księgowa: Hanna Piętnik-Klimczak

  Finansowa obsługa programów merytorycznych.


  Dział  Administracji

  Wsparcie działów merytorycznych PARPA z zakresu administracyjno – technicznego.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 06.03.2018
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 06.03.2018
  Dokument oglądany razy: 9529
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych