K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

  Zbiorczy rejestr zmian

  Zbiorczy rejestr zmian

  • Konkurs - Młodszy Specjalista Działu Prawnego » Wersja z dnia: 28.06.2022
   Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyniku naboru.

  • Zadanie 2/2022/DRM/PARPA Zadanie: „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych” » Wersja z dnia: 31.12.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu

  • Ogłoszenie o konkursie na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego - nr zadania 6/2022/DRM/PARPA » Wersja z dnia: 07.12.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu

  • Otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty/Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zatrudnienie w wymiarze całego etatu) » Wersja z dnia: 06.12.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyniku naboru

  • Otwarty konkurs na stanowisko Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego (zatrudnienie w ramach zastępstwa w wymiarze całego etatu) w PARPA » Wersja z dnia: 03.12.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyniku konkursu

  • Zadanie 5/2022/DRM/PARPA „Prowadzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi nadużywających alkoholu oraz ich rodziców” » Wersja z dnia: 25.11.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu

  • Zadanie 4/2022/DRM/PARPA „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego problematyce przemocy w rodzinie” » Wersja z dnia: 25.11.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu

  • Zadanie 3/2022/DRM/PARPA „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego profilaktyce problemowej i promocji zdrowego stylu życia” » Wersja z dnia: 25.11.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu

  • Zadanie 2/2022/DRM/PARPA Zadanie: „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych” » Wersja z dnia: 25.11.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu

  • Zadanie 1/2022/DPL/PARPA „Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich” » Wersja z dnia: 25.11.2021
   Powód wprowadzenia zmian: Rozstrzygnięcie konkursu   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 19.09.2016
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 19.09.2016
  Dokument oglądany razy: 112613
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych