K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.05.2019, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Majątek PARPA

  Majątek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Majątek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   

   

  Rodzaj majątku

  Stan na dzień 31.12.2018
  brutto / zł

  Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

  0

  Grupa 3 – Kotły grzewcze

  0

  Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

  106.621,62

  Grupa 6 - Urządzenia techniczne

  0

  Grupa 7 - Środki transportu

  0

  Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

  0

  Ogółem wartość

  106.621,62

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 09.05.2019
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 09.05.2019
  Dokument oglądany razy: 8935
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych