K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony konkursu:

Ogłoszenie o konkursie z dnia 2 lipca 2019 r. z terminem naboru wniosków do 17 lipca 2019 r., godz. 15:00


Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych