K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 11.09.2020, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Majątek PARPA

  Majątek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Majątek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Rodzaj majątku

  Stan na dzień 31.12.2019
  brutto / zł

  Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

  0

  Grupa 3 – Kotły grzewcze

  0

  Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

  14 286,90

  Grupa 6 - Urządzenia techniczne

  0

  Grupa 7 - Środki transportu

  0

  Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

  0

  Ogółem wartość

  14 286,90

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 11.09.2020
  Podpisał(a): Katarzyna Łukowska
  Dokument z dnia: 11.09.2020
  Dokument oglądany razy: 9441
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych