K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 03.03.2021, zmieniona z powodu:
  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Strona Podmiotowa BIP Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Witamy Państwa na stronie informacyjnej będącej Stroną Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Konkurs na stanowisko Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   

  Adres pocztowy:
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Al. Jerozolimskie 155
  02-326 Warszawa

  Telefony:
  (0 22) 250 63 20
  (0 22) 250 63 25
  (0 22) 250 63 26

  Fax:
  (0 22) 250 63 60

  NIP
  527-21-80-734

  REGON
  010266925

  Godziny urzędowania:
  Poniedziałek-piątek
  8.15-16.15

  Strona internetowa Agencji:
  http://www.parpa.pl
  Strona zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych
  i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią.

  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) istnieje możliwość podpisania pisma profilem zaufanym ePUAP i przesłania go do urzędu.

  W celu złożenia wniosku do PARPA konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Nie jest wymagane posiadanie płatnego podpisu kwalifikowanego.

  Aby skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl > Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” a następnie w kolejnych krokach wybrać jako adresata: PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (identyfikator adresata: P_ARPA). Pismo można przekazać poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PARPA:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  2. Akceptowalne formaty załączników to:  DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Redakcja BIP PARPA:
  Dział Edukacji Publicznej PARPA
  e-mail: parpa@parpa.pl

  Redaktor:
  Marta Zin-Sędek
  +22 250-63-29
  e-mail: marta.zin.sedek@parpa.pl

  Archiwalna strona BIP

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 03.03.2021
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 03.03.2021
  Dokument oglądany razy: 331155
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych