K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 14.01.2022, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Strona Podmiotowa BIP Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2469),  Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.


   

  Adres pocztowy:
  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
  Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

  Telefony:
  (0 22) 250 63 20
  (0 22) 250 63 25
  (0 22) 250 63 26

  Fax:
  (0 22) 250 63 60

  NIP
  527-21-80-734

  REGON
  010266925

  Godziny urzędowania:
  Poniedziałek-piątek
  8.15-16.15

  Strona internetowa Agencji:
  http://www.parpa.pl
  Strona zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych
  i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią.

  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

  Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) istnieje możliwość podpisania pisma profilem zaufanym ePUAP i przesłania go do urzędu.

  W celu złożenia wniosku do PARPA konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Nie jest wymagane posiadanie płatnego podpisu kwalifikowanego.

  Aby skorzystać z usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl > Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukać usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” a następnie w kolejnych krokach wybrać jako adresata: PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (identyfikator adresata: P_ARPA). Pismo można przekazać poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PARPA:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  2. Akceptowalne formaty załączników to:  DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

  Redakcja BIP PARPA:
  Dział Edukacji Publicznej PARPA
  e-mail: parpa@parpa.pl

  Redaktor:
  Marta Zin-Sędek
  +22 250-63-29
  e-mail: marta.zin.sedek@parpa.pl

  Archiwalna strona BIP

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 14.01.2022
  Podpisał(a): Katarzyna Łukowska
  Dokument z dnia: 14.01.2022
  Dokument oglądany razy: 361617
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych