K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 13.09.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Majątek PARPA

  Majątek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Majątek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   

   

  Rodzaj majątku

  Stan na dzień 31.12.2008 brutto / zł

  Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

  1.313.934,36

  Grupa 3 – Kotły grzewcze

  16.598,99

  Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania

  85.356,43

  Grupa 6 - Urządzenia techniczne

  237.915,72

  Grupa 7 - Środki transportu

  104.750

  Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie i wyposażenie

  590.585,63

  Ogółem wartość

  2.349.141,13

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 13.09.2016
  Podpisał(a): Marta Zin-Sędek
  Dokument z dnia: 13.09.2016
  Dokument oglądany razy: 1580
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych