K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

  Rejestry i archiwa

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi następujące bazy danych:

  • PARPA G1 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach gminnych
   Informacje zawarte w bazie danych PARPA G1 są corocznie publikowane na stronie internetowej www.parpa.pl w dziale Analizy, badania, raporty w postaci „Zestawień Statystycznych pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach gminnych”.
  • Baza „Placówki lecznictwa odwykowego”
   Informacje zawarte w bazie „Placówki lecznictwa odwykowego” są również publikowane na stronie internetowej www.parpa.pl w dziale Lecznictwo odwykowe w dwóch postaciach: mapy interaktywnej „Sieć lecznictwa odwykowego” oraz spisu w formie tabelarycznej (w podziale na województwa), zebranych w bazie placówek.
  • Baza Członków Porozumieniem Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – ruch społeczny
   Informacje zawarte w bazie dotyczące instytucji i organizacji będących członkami Porozumienia znajdują się na stronie internetowej www.niebieskalinia.info, natomiast informacje dotyczące osób – członków Porozumienia są zastrzeżone w Generalnym Inspektoracie Danych osobowych.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 19.09.2016
  Podpisał(a): Krzysztof Brzózka
  Dokument z dnia: 19.09.2016
  Dokument oglądany razy: 17007
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych