K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

  Majątek PARPA

  Majątek Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

  W skład majątku wchodzą następujące składniki:

  1. środki trwałe, w tym: sprzęt komputerowy, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie;
  2. wartości niematerialne i prawne;
  3. środki obrotowe na rachunkach bankowych PARPA oraz w kasie.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 15.03.2021
  Podpisał(a): Katarzyna Łukowska
  Dokument z dnia: 15.03.2021
  Dokument oglądany razy: 16305
Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych